Topinkomens zijn al vele jaren regelmatig in het nieuws. We kunnen er in Nederland niet Lees meer
De onder WNT algemeen genoemde ontwikkelingen voor het zwaarste regime gelden ook voor Lees meer
In de woningcorporatie sector is per 1 januari 2013 naast het algemene WNT-maximum Lees meer
In de onderwijssector is naast de algemene regels een maximum per categorie ingevoerd. Lees meer
 

publicaties bolletjeDe WNT heeft het beloningsbeleid van (semi-)publieke organisaties ingrijpend veranderd.
In 2013 bleven de gevolgen beperkt tot een kleine groep grote instellingen met topinkomens boven € 230.00, maar dat beeld is intussen drastisch gewijzigd.
In 2014 zijn er voor de verschillende sectoren aanzienlijk lagere maxima voor kleinere organisaties ingevoerd. En op 1 januari 2015 is het WNT-maximum verder verlaagd naar 100% van een ministersssalaris (€ 181.000 in 2017). Het kabinet is van plan om dit maximum ook te gaan toepassen voor niet-topfunctionarissen.

Ondertussen wordt de WNT-wetgeving elk jaar weer complexer, mede vanwege nieuwe antimisbruikbepalingen en het overgangsrecht voor de opeenvolgende wetswijzigingen. Begin 2017 wordt de Evaluatiewet WNT verwacht met aanvullende regelgeving. In dat jaar start ook de afbouw van overschrijdingen van het WNT-maximum. De invoering van de Wet DBA lijkt vervolgens ingrijpende WNT-gevolgen te hebben voor interim-bestuurders.

Vanuit onze ervaring als adviseur op het snijvlak van beloningsbeleid en financiën ondersteunen wij commissarissen, bestuurders, werkgevers en belangenorganisaties met belonings- en verslaggevingsvraagstukken rond de WNT.

Wij kunnen u helpen met de door ons ontwikkelde WNTscan® of met adviezen op maat.