Topinkomens zijn al vele jaren regelmatig in het nieuws. We kunnen er in Nederland niet Lees meer
De onder WNT algemeen genoemde ontwikkelingen voor het zwaarste regime gelden ook voor Lees meer
In de woningcorporatie sector is per 1 januari 2013 naast het algemene WNT-maximum Lees meer
In de onderwijssector is naast de algemene regels een maximum per categorie ingevoerd. Lees meer
 

publicaties bolletjeDe WNT is ingrijpend voor het beloningsbeleid van (semi-)publieke organisaties. In 2013 was dit ingrijpen beperkt tot een kleine groep grote instellingen met topinkomens boven € 230.474, maar dat beeld is inmiddels drastisch gewijzigd.
Per 1 januari 2014 zijn er voor de verschillende sectoren aanzienlijk lagere maxima voor kleinere organisaties ingevoerd. En op 1 januari 2015 is het WNT-maximum verder verlaagd. Deze verlaging naar € 179.000 (2016) is per 1 januari 2016 nu doorgevoerd in alle sectoren Er zijn er plannen om dit vanaf 2017 ook gaan toepassen voor niet-topfunctionarissen.
Vanuit onze ervaring als adviseur op het snijvlak van beloningsbeleid en financiën ondersteunen wij commissarissen, werkgevers en belangenorganisaties met belonings/arbeidsvoorwaarden- en verslaggevingsvraagstukken rond de WNT.

Wij kunnen u helpen met de door ons ontwikkelde WNTscan® of met adviezen op maat.

 

Actueel

Congres Wet Normering Topinkomens in 2016 - En hoe nu verder?
4 februari 2016, 14.30 - 19.00 uur - Kasteel de Vanenburg te Putten

Per 1 januari 2015 is de Wet Normering Topinkomens 2 van kracht. Vanaf 1 januari 2016 Congres kasteel 810x326 810 326 80 s c1 c cinclusief de nieuwe ministeriële regelingen en de Algemene Maatregel Van Bestuur waarin separate regelgeving voor topfunctionarissen zonder dienstbetrekking (interimmers) wordt geregeld.

Axyos organiseert hierover samen met K+V een congres voor toezichthouders, bestuurders en interim bestuurders.

• Met deskundige bijdragen vanuit het Ministerie van Binnenlandse Zaken, de NVTZ, de AWVN en Van Doorne Advocaten.

• Wetsevaluatie. En komt er na WNT 1 en 2 een WNT 3?

• Welke overgangsregelingen zijn er? Hoe werken deze uit in de praktijk en wat zijn de effecten van het ‘stapelen’ van overgangsrecht bij meerdere verlagingen na elkaar?

• Wat zijn de effecten op het bestuur van bijvoorbeeld zorginstellingen? Lukt het nog de gewenste bestuurder te vinden?

• Welke effecten zijn er op interne loonverhoudingen en is er een negatieve impact op de arbeidsmarkt? En wat kunt u doen om aantrekkelijk te blijven als werkgever?

Programma
14.30 uur Inloop
15.00 uur Opening Axyos en K+V
15.05 uur Introductie en toelichting op het programma door de dagvoorzitter
Diana Monissen, bestuurder én toezichthouder (onder voorbehoud)
15.15 uur Van WOPT naar WNT 1 | 2 | 3?
Henk Jan van den Bosch, Partner Axyos, bestuursadviseur, commissaris
15.45 uur Evaluatie WNT tot dusver
Jurgen de Jong, projectleider Wetsevaluatie WNT, Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
16.15 uur WNT en arbeidsmarkteffecten
Gerard Zaalberg, Hoofd adviesteam belonen werkgeversvereniging AWVN
16.45 uur Korte pauze
17.00 uur Workshop sessie I
17.45 uur Workshop sessie II

Aanbod workshops (klik aan):

Workshop 1

Overgangsregelingen in de WNT
Henk Jan van den Bosch, Partner Axyos

Welke overgangsregelingen zijn er, wat kan wel en niet? Hoe is de uitwerking ervan in de praktijk, effecten van het ‘stapelen’ van overgangsrecht bij meerdere verlagingen na elkaar, vrijwillig afzien van overgangsrecht? Invloed van maatschappelijke discussies.

Workshop 2

WNT, AMVB (interim en tijdelijke topfunctionarissen)
Koosje Nijendijk, Beleidsmedewerker WNT, Ministerie van Binnenlandse zaken en Koninkrijksrelaties
Sjef van Zwieteren, Partner K+V Vincent Maas, Interim bestuurder

Effecten en toepasbaarheid voor tijdelijke topfunctionarissen. Welke veranderingen zijn er per 1 januari 2016? Welke overgangsregeling is van toepassing? Wie vallen er wel en wie niet onder? Praktijkervaringen en toekomstverwachtingen.

Workshop 3

WNT in de zorg
Marius Buiting, Directeur NVTZ

Wat zijn de effecten van de snel opeenvolgende regelgeving op het bestuur van zorginstellingen? Lukt het nog de gewenste bestuurder te vinden? Heeft de WNT effect op de samenstelling van het topteam en het profiel van de toekomstige bestuurder? Wat is de beeldvorming van de zorgsector ten opzichte van andere maatschappelijke sectoren?

Workshop 4

WNT 2 in het onderwijs (onder voorbehoud)
Pim Breebaart, Voorzitter Vereniging van Toezichthouders van Hogescholen
Johannes Arets, Partner K+V
Barbara Voermans, Advocaat Van Doorne (onder voorbehoud)

Actualiteiten WNT 2 voor de onderwijssector

Workshop 5

WNT en ontslag in de praktijk
Willemien Bischot, Advocaat Van Doorne

Invloed van de WNT op ontslag in de praktijk. WNT regels voor ontslagvergoedingen, invloed vanuit de Wet Werk en Zekerheid en sector cao’s: hoe gaat de rechter hier in de praktijk mee om? Praktische valkuilen, afspraken over ontslag in de arbeidsovereenkomst.

18.30 uur Afsluitend plenair debat onder leiding van de dagvoorzitter
“Nederland en de WNT” met de volgende panelleden:
• Henk Breukink, commissaris en toezichthouder
• John Kerstens, 2e Kamerlid PvdA
• Greetje Lubbi commissaris en toezichthouder
• Boele Staal, commissaris en toezichthouder
19.00 uur Walking Dinner

Axyos en K+V werken met een gemeenschappelijk aanmeldpunt. Klik hier om u aan te melden. Bel voor meer informatie met 0318-555 388.


Update consultatie Wet verlaging bezoldigingsmaximum WNT: klik hier.